Klienci indywidualni

Specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w szczególności prawa rodzinnego).

rozwód

prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

podział majątku wspólnego

sprawy dotyczące nieruchomości

• zasiedzenie
• ustanowienie śłużebności
• eksmisja
• zniesienie współwłasności

sprawy dotyczące dzieci

• alimenty (w tym ich skuteczna egzekucja)
• władza rodzicielska (ograniczenie i pozbawienie)
• kontakty z dziećmi
• ustalenie miejsca pobytu dzieci
• sprawy z zakresu Konwencji Haskiej (uprowadzenie dziecka poza terytorium kraju)

Świadczę również kompleksową w sytuacjach skierowania przez Sąd wniosku o ukaranie dziecka na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nadto świadczę również pomoc w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości (uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną i innych).

Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nie wymienionego powyżej (prawo karne, inne dziedziny prawa). Oferuję obsługę w języku angielskim.

Umów się na konsultację!

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy